SKPOS®

Slovenská priestorová
observačná služba

SKPOS Online Postprocesing – návod na prácu

SKPOS Online Postprocesing je dostupný všetkým registrovaným používateľom SKPOS, ktorí majú platný kontrakt z jednej zo služieb SKPOS_dm, SKPOS_cm alebo SKPOS_mm. SKPOS Online Postprocesing je dostupný prostredníctvom portálu SKPOS, po prihlásení sa do svojho účtu.

SKPOS Online Postprocesing umožňuje samoobslužne načítať záznamy GNSS vykonané statickou metódou na území SR a vypočítať výsledné súradnice na základe spracovania základníc voči okolitým referenčným staniciam SKPOS, v záväznom geodetickom referenčnom systéme ETRS89 (ETRF2000, epocha 2008.5).


Dôležité informácie, požiadavky a obmedzenia:

Postup práce - návod

Po prihlásení sa do účtu na Portáli SKPOS vyberte v riadkovom menu položku Online Postprocesing.

Portál SKPOS

Zadanie nového výpočtu (spracovania statického záznamu GNSS) prebieha v nasledujúcich krokoch:

  1. cez položku Prehľadávať vyberte súbor záznamu GNSS, ktorý chcete spracovať v jednom z uvedených podporovaných formátov,
  2. v položke Emailová adresa vyplňte emailovú adresu, kde sa odošle email s výsledkami,
  3. v prípade, že máte záujem upraviť výšku antény v načítanom súbore, označte položku Opraviť výšku antény v súbore a nesprávne uvedenú výšku opravte,
  4. kliknutím na tlačidlo Potvrdiť odošlete výpočet na spracovanie.
SKPOS Online Postprocesing Nový výpočet

Výpočet trvá niekoľko sekúnd až minút, v závislosti od dĺžky záznamu nahratého súboru a zaneprázdnenosti servera.

V záložke Moje výpočty si môžete prezerať a kontrolovať stav, výsledok a históriu výpočtov. Pre obnovenie informácii o stave aktuálneho výpočtu kliknite na tlačidlo Obnoviť. O výsledku výpočtu budete informovaní aj emailom na zadanej emailovej adrese.

SKPOS Online Postprocesing Moje výpočty

Výpočet záznamu GNSS statického merania je založený na spracovaní kombinácie individuálnych základníc pozostávajúcich zo šiestich najbližších referenčných staníc SKPOS a bodu definovaného nahratým záznamom GNSS. Ak niektorú zo základníc nie je možné spracovať, výpočet bude vykonaný s menším počtom základníc. Do výpočtu výsledných súradníc vstupujú všetky úspešne spracované základnice. Výsledné súradnice sú v referenčnom systéme ETRS89 (ETRF2000 epocha 2008.5).

Správa s výsledkom - report

Výsledok spracovania je dostupný vo formáte PDF a XML v záložke Moje výpočty, alebo v PDF odoslanom na zadanú Emailovú adresu. Správa s výsledkom obsahuje:

Chybové hlásenia

V prípade výskytu chyby v ktoromkoľvek kroku spracovania SKPOS Online Postprocesing vypíše chybovú hlášku v anglickom jazyku. Pokúste sa zadanie výpočtu ešte raz korektne zopakovať a pokiaľ sa chyba objavuje znova, kontaktujte nás.

SKPOS Online Postprocesing

Najčastejšími zdrojmi chýb býva: